Hulpmiddelen bij Bijbellezen

'Bijbelstudie is immens belangrijk en levert een hoop op. De Schriften getuigen van Hem. Wanneer je dat stukje gebak hebt geproefd dan wil je daar meer van. Als je van studeren houdt, kom je in een geestelijke gemoedstoestand dat je er meer van wilt weten. Bijbelstudie leidt er toe dat je meer respect krijgt voor God, meer eerbied voor God Zelf en Zijn Zoon. Je ziet meer van het werk van de Heilige Geest en Gods plan in algemene zin. Omdat je daar meer mee bezig bent - ook in het onderbewuste - zal het je bewaren voor allerlei dingen. Bovendien: als je hart vol is van het Woord van God, dan kan er niets meer bij van de tegenstander.'
Dato Steenhuis

Hieronder volgt een lijst van materialen die kunnen helpen om de Bijbel beter te begrijpen*. Hulpmiddelen bij Bijbelstudie zijn niet bedoeld om de Bijbel te vervangen; ze helpen ons juist om de Bijbel zelf te bestuderen.


* Er zijn alleen boeken genoteerd die ik zelf ken, lees en gebruik

Reacties