Posts

Hoe lees jij de Bijbel?

Romeinen... een confronterend Bijbelboek

Meest populaire Bijbeltekst

Esther - een moedige koningin

Volle verzeek'ring, Jezus is mijn

Gebedskamertjes

Gods Woord als uitgangspunt voor je daden en leven

Neem gebed serieus!

Leven uit verwachting

Zegevieren in de geestelijke strijd

Een cruise heb ik niet nodig voor geluk

Bijbels onderricht in het hele land

Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel

Hulp bij je stille tijd

Het gaat alleen om Hem!

Goede leiders zijn niet uit op eigenbelang

God verandert ons af en toe in een 'hulpeloze zandzak'

David streed zoals God hem opdroeg

Volg je Gods wensen of alleen die van jezelf?

Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is

Is het zonde?

Wie of wat staat er bij jou op de eerste plaats in je leven?

Kritiek is nodig om wijzer te worden

Een hoopvolle toekomst

Is het een Bijbelse opdracht van de gemeente om de Joden ‘thuis te brengen’?